Δικαστική Επιτροπή

Πρόεδρος
Λευτέρης ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
Μέλη
Κορνηλία ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
  Χρήστος ΓΡΟΛΙΟΣ
  Σπύρος ΘΕΙΑΚΟΣ