Ναυτικός Όμιλος Πάρου

Όνομα Ακαδημίας: Ναυτικός Όμιλος Πάρου (Beach Volley)
Νομικό Πρόσωπο: Ναυτικός Όμιλος Πάρου 
Πόλη: Παροικιά, Πάρος
Περιφέρεια: Κυκλάδων
Διεύθυνση: Λιβάδια Παροικιάς Πάρου
Τηλέφωνο: 22840 21800
Ιστοσελίδα / FB: Paros Nautical Club
Email: info@parosnc.gr
Όνομα Υπευθύνου: Μανώλης Καβάλης
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 22840 21800
Κατηγορία Δραστηριότητας: 
Προπονητική: ΝΑΙ
Επικεφαλής Τεχνικός: Μαρία Καλαφατά
Οργανωτική:
Τεχνικός Υπεύθυνος:
Κοινωνική Δράση: