Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + ISports στους ομοσπονδιακούς προπονητές

ERASMUS+ PROJECT ,

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 το πρώτο, από σειρά, εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + ISports «Integrated Approach for the Prevention, Detection and Combat of Sexual Harassment in Sports -  μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Πρόληψη, Ανίχνευση και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον αθλητισμό/Isports», με τη συμμετοχή προπονητών και τεχνικών συμβούλων Εθνικών Ομάδων από την Αθήνα καθώς και στελεχών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους αθλητικούς συλλόγους, τους προπονητές, τους επαγγελματίες του αθλητισμού καθώς και τους αθλητές σχετικά με τον τρόπο πρόληψης, αναφοράς και τον τρόπο ανταπόκρισης σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό, να παρουσιάσει το πρόγραμμα και την εξέλιξη του με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του με την δημιουργία ανοικτού διαλόγου.

Επίσης ένας άλλος σκοπός είναι οι άνθρωποι του αθλητισμού να σχηματίσουν μια πρώτη εικόνα του προγράμματος iSports και να ξεκινήσει η εξοικείωση τους με αυτό το νέο εργαλείο  που έχει κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης που θα προστατεύει τους νεαρούς αθλητές από κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες του αθλητισμού, τους νέους αθλητές και τους αθλητικούς συλλόγους για την ανίχνευση, την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σχετικά Άρθρα