Μαρούσι - BEACH BOX

Φορέας: Σωκράτης Πούλιος
Ονομασία Εγκατάστασης: Beach Box
Πόλη: Μαρούσι
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Σάμου 31
Τηλέφωνο: 6932.125376
Ιστοσελίδα/FB: fb: Beach Box
Email: socratespoulios1@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Σωκράτης Πούλιος
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6932.125376
Αριθμός Γηπέδων: 3
Κερκίδες: ΌΧΙ
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ