Μαρούσι - iBEACH CLUB

Φορέας: Α.Σ. Κηφισιά Beach Activities
Ονομασία Εγκατάστασης: iBeach Μαρούσι
Πόλη: Μαρούσι
Περιφέρεια: Αττικής
Διεύθυνση: Αγίου Όρους 5
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα/FB: www.ibeach.gr
Email: tampouratzis.kostas@gmail.com
Όνομα Υπευθύνου: Κωνσταντίνος Ταμπουρατζής
Τηλέφωνο Υπευθύνου: 6948.462282
Αριθμός Γηπέδων: 2
Κερκίδες:
Αποδυτήρια: ΝΑΙ
WC: ΝΑΙ