Την Δευτέρα 17 Ιουλίου ξεκινάει η Θερινή Μεταγραφική περίοδος 2023

NEWS ,

Την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 ξεκίνησε η Θερινή Μεταγραφική περίοδος 2023. Η περίοδος θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και στην διάρκειά της θα μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι μεταγραφές και όλες οι επανεγγραφές αθλητών/τριών στο ίδιο ή και σε άλλο σωματείο.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα Σωματεία και με βασικό στόχο και την απλοποίηση των διαδικασιών, θα εφαρμοστεί στην θερινή Μεταγραφική Περίοδο 2023 ένας νέος τρόπος έγκρισης των μεταγραφών/επανεγγραφών από τα εμπλεκόμενα μέρη (Σωματεία/Αθλητές-αθλήτριες), με αποφυγή χρησιμοποίησης σχετικών εντύπων.

Οι βασικές διαφοροποιήσεις είναι:

Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά από τον Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο του Σωματείου

Δεν θα χρησιμοποιούνται σκαναρισμένα έντυπα

Όλες οι εγκρίσεις από τους αθλητές / αθλήτριες (ή τους κηδεμόνες σε περίπτωση ανηλίκων), θα δίνονται με Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδεται υποχρεωτικά με την χρήση των κωδικών TAXIS από τον ιστότοπο /gov.gr
    
Οι εγκρίσεις των Σωματείων θα δίνονται ηλεκτρονικά από τον Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο του Σωματείου.
    
Τα καταθετήρια των μεταγραφών θα συνεχίζουν να «ανεβαίνουν-upload» στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Ο.ΠΕ..

Παρακάτω θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες και τα «βήματα» για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ.

Το Τμήμα Μητρώου θα βρίσκεται στην διάθεσή σας στο email: mitroo@volleyball.gr

Για τα θέματα Αποζημίωσης Κατάρτισης, μπορείτε να απευθύνεσθε στο email: katartisi@volleyball.gr


Σχετικά Άρθρα