Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα

NEWS ,

Εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η λειτουργίας σχολής προπονητών βόλεϊ Γ' κατηγορίας στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Λάρισα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν παραπάνω πληροφορίες στη σελίδα της Γ.Γ.Α. (ΕΔΩ) και η υποβολή αιτήσεων θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2024.

Οι Αιτήσεις στην ΕΟΠΕ ή την Ενωση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχε το Σωματείο του Υποψηφίου, οι οποίοι εκδίδουν αντίστοιχα την Βεβαίωση. Συνιστάται εάν κάποιος ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα 5 έτη σε μια Ένωση  να ζητά την βεβαίωση από την Ενωση αυτή. Για τα Πρωταθλήματα που διεξάγονταν από Τοπικές Επιτροπές οι Αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΟΠΕ και οι Βεβαιώσεις εκδίδονται από την ΕΟΠΕ, με στοιχεία που κοινοποιούνται από την Τοπική Επιτροπή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ενημερώνονται οι Υποψήφιοι για την Σχολή Προπονητών Γ’ Επιπέδου που θα διεξαχθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα, ότι έχει αναρτηθεί ΕΔΩ η απαιτούμενη ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ΕΟΠΕ (agonistiko@volleyball.gr) ή την Ενωση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχε το Σωματείο του Υποψηφίου, οι οποίοι εκδίδουν αντίστοιχα την Βεβαίωση. Συνιστάται εάν κάποιος ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα 5 έτη σε μια Ενωση  να ζητά την βεβαίωση από την Ενωση αυτή. Για τα Πρωταθλήματα που διεξάγονταν από Τοπικές Επιτροπές οι Αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΟΠΕ (agonistiko@volleyball.gr) και οι Βεβαιώσεις εκδίδονται από την ΕΟΠΕ, με στοιχεία που κοινοποιούνται από την Τοπική Επιτροπή.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Ενώσεων για την κατάθεση των Αιτήσεων είναι:

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Π.Α.Α.A) > espaaa.gr@gmail.com

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Δ.Α.) > espeda@espeda.gr

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Ε.) > espede2004@yahoo.gr

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ.) >  epesth@otenet.gr

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.ΘΡ-ΑΝ.ΜΑΚ) > epesthr1@otenet.gr

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.ΠΕ.ΚΕ.Λ.) > espekell@gmail.com

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.) > espekritis@gmail.com

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Μ.) > info@espem.gr

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Π.) > espep2010@gmail

Το Παράβολο Αίτησης για βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας ορίζεται στο ποσό των 20.00 € που θα κατατεθεί στον φορέα που πραγματοποιεί την αίτηση.

Για την περίπτωση αθλητικής δραστηριότητας υποψηφίου έως το 1999 κατά την οποία τα φύλλα αγώνα έχουν ολικά ή μερικά καταστραφεί ή χαθεί, η αθλητική εμπειρία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι έχει συμπληρώσει πενταετή αγωνιστική δραστηριότητα κατά την επίμαχη περίοδο, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από βεβαίωση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία βεβαιώνεται: (α) η πενταετής αγωνιστική δράση του ενδιαφερόμενου αθλητή εντός του διαστήματος έως το 1999 και (β) η καταστροφή ή απώλεια των σχετικών αποδεικτικών φύλλων αγώνα, με αναφορά στον ακριβή χρόνο και στα αίτια της καταστροφής ή απώλειας.
Σχετικά Άρθρα