Συμμετοχή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος iSports

ERASMUS+ PROJECT ,

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης συμμετέχει ως συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  iSports του Erasmus+.

Κύριος στόχος του έργου iSports είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης για την προστασία των νεαρών αθλητών από κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες του αθλητισμού, τους νέους αθλητές και τους αθλητικούς συλλόγους για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης σε 4 κράτη μέλη της ΕΕ και την Τουρκία.

Μέρος του προγράμματος είναι και η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ISPORTS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, που απευθύνεται στους ανθρώπους του βόλεϊ (Προπονητές, Παράγοντες, Αθλητές και Αθλήτριες, Διοίκηση ΕΟΠΕ & Ενώσεων, Εργαζόμενοι ΕΟΠΕ & Ενώσεων, Γονείς κλπ).

Η ΕΟΠΕ καλεί όλους τους ανθρώπους του βόλεϊ να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου ISports με θέμα την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του αθλητισμού.

Η εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ISports γίνεται στο link:   https://vle.project-isports.eu όπου υπάρχουν και περισσότερες πληροφορίες.

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ενότητες:

•Ενότητα 1: Ορισμός της σεξουαλικής παρενόχλησης

•Ενότητα 2: Πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης

•Ενότητα 3: Καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης: Αναφορά περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης εντός αθλητικών συλλόγων.

•Ενότητα 4: Διερεύνηση και διορθωτικές ενέργειες: Καθιέρωση πολιτικών και διαδικασιών αντίδρασης σε μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης & Πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες συνηγορίας των θυμάτων.

•Ενότητα 5: Μηχανισμός ISports - Μελέτες περιπτώσεων.

Παράλληλα, τα συμμετέχοντα άτομα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό υλικό, να υποβάλλουν σχόλια και ερωτήσεις καθώς και να διασυνδεθούν με άλλους-ες επαγγελματίες μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Σχετικά Άρθρα